Logotip web stranice kalnik.hr
Obavijest nositeljima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava o zakonskim obvezama

Obavijest nositeljima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava o zakonskim obvezama

Obavijest nositeljima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava o obvezama koje proizlaze iz Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Dužni smo Vas informirati o obvezi poštivanja odredbi Zakona o poljoprivredi, Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i ostalih propisa kojima se uređuje trgovina, u poslovanju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kod trgovanja poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, s obzirom da su uočene određene nepravilnosti poslovanja fizičkih osoba poljoprivrednika.

Člankom 27. stavkom 1. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu propisano je da nositelj obiteljskog poljoprivređnog gospodarstva, članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, članovi obiteljskog kućanstva i radnici na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu krajnjem potrošaču ili kupcu/otkupljivaču prodavati vlastite poljoprivredne i prehrambene proizvode proizvedene na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Za razliku od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva, u skladu sa člankom 119. stavkom 1. Zakona o poljoprivredi, mogu prodavati vlastite poljoprivredne proizvode samo u neprerađenom stanju.

Učestala je praksa da fizičke osobe poljoprivrednici prodaju kao vlastite poljoprivredne proizvode te sorte voća i povrća neuobičajene za podneblje u kojem imaju proizvodne resurse i u kojem se bave poljoprivrednom djelatnošću kao i prerađene proizvode bez registrirane dopunske djelatnosti.

Državni inspektorat Republike Hrvatske po zahtjevu Ministarstva poljoprivrede provodit će inspekcijski nadzor prodaje voća i povrća na tržnicama na malo, u cilju utvrđivanja možebitnih nepravilnosti prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Skip to content