Logotip web stranice kalnik.hr

Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana

Općinsko vijeće Općine Kalnik, na 15. sjednici održanoj 5. srpnja 2019. godine, na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18. i 39/19) donijelo je Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/19).

Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik kao Nositelj izrade plana, sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju i članku 20. Odluke o izradi , obavještava javnost i susjedne gradove i općine da je pokrenut postupak Izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik.

Informacije o tijeku postupka Izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik mogu se dobiti osobno svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik ili upitom na broj 048/857-250 te putem e-mail adrese: [email protected].

Jedinstveni upravni odjel
Općine Kalnik

Odluka o izradi IV. ID PPUO Kalnik 

Obavijest o izradi IV. ID PPUO Kalnik

Skip to content