Logotip web stranice kalnik.hr
OBAVIJEST O RADU MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KALNIK

OBAVIJEST O RADU MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KALNIK

 

 

Obavijest građanima Općine Kalnik!

Mobilno reciklažno dvorište Komunalnog poduzeća d.o.o. nalazit će se na sljedećim lokacijama:

25. i 26.9.2018. – Kalnik (kod groblja)
27. i 28.9.2018. – Kamešnica (kod društvenog doma)

U mobilno reciklažno dvorište građani mogu bez naknade odložiti sljedeće vrste otpada:

1 – Problematični otpad:

 • otapala
 • kiseline (npr. limunska kiselina, solna kiselina,…)
 • pesticidi i ambalaža od pesticida
 • fluorescentne cijevi i ostale žarulje koje sadrže živu
 • motorna ulja
 • boje, ljepila i smole
 • deterdženti
 • baterije i akumulatori
 • manja električna i elektronička oprema (npr. sušilo za kosu, mobitel i sl.) do max. 30kg pojedinačnog uređaja

2 – Otpadni tekstil:

 • odjeća
 • tekstil

3 – Jestiva ulja i masti

4 – Lijekovi

5 – Uljni filtri

 • filtri za motorna ulja

Mobilno reciklažno dvorište – obavijest

 

Skip to content