Logotip web stranice kalnik.hr
Obavijest o sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

Obavijest o sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

 

 

 

OBAVIJEST HRVATSKE POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE 

OBAVIJEST – SKUPLJANJE AMBALAŽE 2018

Poštovani poljoprivrednici !

U tijeku je akcija skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Tvrtka CIAK je u suradnji s udrugom CROCPA izradila novi plan lokacija i termina preuzimanja otpada za 2018. godinu.

Napomena:

  1. Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.
  2. U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Mole se poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki, koje nisu dio projekta, obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda !

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada organizira se za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom. Na navedenim punktovima takvi gospodarstvenici će moći vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način.

Mole se poljoprivrednici koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3) da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, e-mail: [email protected]) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

 

RASPORED

22.10.2018.

Parkiralište ispred DVD-a Sv.Petar Orehovec 131 Sv.Petar Orehovec 8.00 – 11.00

 

03.12.2018.

Industrijska zona Čret Kod skretanja za Lemeš Križevački Križevci 8.00 – 12.00

 

10.12.2018.

Sajmište Sveti Ivan Žabno Zagrebačka bb Sveti Ivan Žabno 8.00 – 11.00

 

 12.12.2018.

Sajmište Gornja Rijeka Novoselska ulica 15 Gornja Rijeka 8.00 – 11.00

 

 

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN

www.crocpa.hr
[email protected]
Palinovečka 41,10000 Zagreb
01/4814-262

Skip to content