Logotip web stranice kalnik.hr
Obavijest o uklanjanju i uništavanju ambrozije

Obavijest o uklanjanju i uništavanju ambrozije

Obavještavaju se vlasnici i posjednici poljoprivrednog i drugog zemljišta (vrtova, oranica, livada i sličnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova) na području Općine Kalnik da sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije („ Narodne novine“ broj 72/07) i Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/19), dužni su i moraju tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata sa svojih površina redovito uklanjati i suzbijati ambroziju, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja, u svrhu zaštite zdravlja građana.

Najdjelotvorniji pristup u suzbijanju ambrozije je primjena MEHANIČKIH mjera (čupanje, redovita košnja, okopavanje, kultivacija ), AGROTEHNIČKIH mjera (obrada tla, pravovremena sjetva, prašenje strništa) te KEMIJSKIM mjerama ( herbicidi).

Provedbu zakonskih obveza po navedenim odlukama redovito će kontrolirati Poljoprivredni redar Općine Kalnik te će protiv onih koji ih se ne pridržavaju, poduzimati mjere u skladu sa svojom nadležnošću.
U cilju izbjegavanja pokretanja postupka, molimo građane da postupaju sukladno ovoj obavijesti.

Kontakt: Poljoprivredni redar Dean Kuzijev, ing.polj.— 091 1720 973

Skip to content