Logotip web stranice kalnik.hr

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja NC Breg u naselju Popovec Kalnički, k.o. Borje u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena NC Breg u naselju POPOVEC KALNIČKI u k.o. BORJE, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Kalnik.

Geodetski elaborat izvedenog stanja NC Breg izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. Vesna Kovač, dipl.ing.geod., KRIŽEVCI, FRANKOPANSKA ULICA 26.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 14.04.2023 godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 25.04.2023. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Ureda ovlaštenog inženjera geodezije vl. Vesna Kovač, dipl.ing.geod., Križevci, Frankopanska ulica 26.

Javni poziv – za objavu – Popovec Breg

Skip to content