Logotip web stranice kalnik.hr

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja NC02 u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) Općina Kalnik objavljuje

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste NC02 u naselju ŠOPRON u k.o. KALNIK i u naselju BORJE u k.o. BORJE o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Kalnik.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC02 izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE, Marija Kovačević, dipl.ing.geod., KOPRIVNICA, ULICA IVANA GENERALIĆA 3.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 26. veljače (ponedjeljak) u vremenu od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Marija Kovačević, Ulica Ivana Generalića 3, 48000 Koprivnica te dodatno putem e-mail adrese: [email protected] ili pozivom na broj 048/200-026.

Javni poziv na uvid u geodetski elaborat NC02

Skip to content