Logotip web stranice kalnik.hr

Obavijest udrugama o dostavi izvještaja za 2017. godinu

Udruge čiji su programi/projekti tijekom 2017. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Kalnik, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima.

Stoga, mole se udruge da do 30. ožujka 2018. godine u Općinu Kalnik na adresu Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, 48267 Orehovec, dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvještaja radi izvještavanja o provedbi svojeg programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2017. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

Navedeno će se uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o mogućnosti financiranja njihovih programa i projekata u 2018. godini.

Izvještaji se dostavljaju u papirnatom obliku ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje udruge, uz prilaganje i dokazne dokumentacije sukladno odredbama sklopljenih ugovora.

Obrasci za preuzimanje:

Obrazac opisnog izvještaja o provedbi programa/projekta u 2017.
Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta u 2017.

Skip to content