Logotip web stranice kalnik.hr

Obavijest udrugama o dostavi izvještaja za 2018. godinu

Udruge čiji su programi/projekti tijekom 2018. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Kalnik, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima.

Mole se udruge, koje do sada to nisu učinile, da najksnije do 15. travnja 2019. godine u Općinu Kalnik na adresu Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, 48267 Orehovec, dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvještaja radi izvještavanja o provedbi svojeg programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2018. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

Izvještaji se dostavljaju u papirnatom obliku ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje udruge, uz prilaganje i dokazne dokumentacije sukladno odredbama sklopljenih ugovora.

Navedeno će se uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o mogućnosti financiranja njihovih programa i projekata u 2018. godini.

Dostavljanje godišnjih izvješća o realizaciji projekata/programa je ujedno i zakonska obaveza, te će se na temelju podnesaka razmotriti i daljnje financiranje udruga. Ukoliko udruge ne dostave izvješća u zadanom roku s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2018. godini ne mogu računati na financijska sredstva iz proračuna Općine Kalnik u 2019. godini.

Obrasci za preuzimanje:

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa 2018

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa 2018

Skip to content