Logotip web stranice kalnik.hr

Obavijest vezana uz nacrt prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Kalnik

Odlukom o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”, broj 7/15.) započela je izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik (u daljnjem tekstu: Plan). U tijeku je izrada Nacrta prijedloga Plana i pripreme za javnu raspravu koja će se provesti krajem ove godine.

Pozivaju se svi zainteresirani da najkasnije do 30. studenoga 2016. godine dostave svoje prijedloge, zahtjeve i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Plana u pisanom obliku na adresu Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik ili putem e-maila: [email protected].

Prijedlozi, zahtjevi i primjedbe moraju sadržavati ime i adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje na koju česticu ili nešto drugo se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Grafički dio Nacrta prijedloga Plana, odnosno kartografski prikazi građevinskih područja naselja u mjerilu 1:5000, nalaze se na oglasnoj ploči u prostorijama Općine te su objavljeni u elektronskom obliku na internet stranici Općine odnosno na sljedećoj poveznici:  https://goo.gl/qGsx3Q

Nacrt prijedloga Plana predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama.
Napominjemo da javnost može sudjelovati i u javnoj raspravi koja slijedi, ali preporučamo da svoje zahtjeve i primjedbe date već u ovoj fazi kako bi što efikasnije i kvalitetnije izradili Plan.

Ova obavijest objavit će se na internet stranici Općine Kalnik te na oglasnoj ploči Općine.

Skip to content