Logotip web stranice kalnik.hr

Obnova i unutarnje uređenje crkve sv. Brcka u Kalniku

Općina Kalnik objavljuje Poziv za dostavu ponude javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenje radova na obnovi i unutarnjem uređenju crkve sv. Brcka u Kalniku, ev.br. nabave 12/16. BN. Ponude koje se sastoje od cjelovito popunjenog i ovjerenog ponudbenog lista i troškovnika, te traženih dokaza sposobnosti, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja osobno ili poštom preporučeno.

Rok za podnošenje ponuda je 27.10.2016. do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponude, koji ujedno sadrži ponudbeni list, možete pronaći OVDJE.

Troškovnik radova možete pronaći OVDJE.

Skip to content