Logotip web stranice kalnik.hr
OBVEZE VLASNIKA PASA O ČUVANJU I DRŽANJU ŽIVOTINJA

OBVEZE VLASNIKA PASA O ČUVANJU I DRŽANJU ŽIVOTINJA

 

Pas nije igračka, već biće za koje se treba brinuti!

Imati psa znači imati i veliku odgovornost za njegovu dobrobit, za svoje obveze prema psu, ali i drugim ljudima.

Kako se u posljednje vrijeme bilježe slučajevi napada pasa na ljude i druge životinje (prvenstveno peradi u dvorištima građana), te su vrlo česti slučajevi uznemiravanja vlasnika i vlasničkih pasa u ograđenim prostorima napadom i lavežom od strane vlasničkih pasa i pasa lutalica koji se danonoćno slobodno kreću, skrećemo pozornost vlasnicima pasa da propuštanje nadzora može rezultirati izricanjem kazni za vlasnika te ugroziti sudbinu psa.

Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Kalnik, propisani su uvjeti držanja pasa, izvođenje pasa na javne površine i obveze vlasnika.

ODLUKA

Ističemo da  vlasnik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu.

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom vlasnika, dok su iznimke da se psi mogu kretati bez povodca, uz nadzor vlasnika, na prostoru livada i šuma ukoliko nisu dio lovišta.

POSJEDNIK KUĆNIH LJUBIMACA DUŽAN JE DRŽATI IH NA NAČIN DA NE OMETAJU MIR GRAĐANA ODNOSNO SUSJEDNIH STANARA.

Posebna kategorija pasa su opasni psi. Prema Pravilniku o opasnim psima, istim se smatra bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je:

  • ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila,
  • ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne ozljede,
  • uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom;
  • isto tako pas pasmine terijera tipa bull koji ne potječe iz uzgoja (pit bull terijer) i njegovi križanci.

Činjenicu da je pas opasan utvrđuje veterinarski inspektor po podnesenoj prijavi o ničim izazvanom napadu na čovjeka s nanesenim tjelesnim ozljedama ili usmrćenjem ili ničim izazvanom napadu na drugog psa s nanesenim teškim tjelesnim ozljedama.

Vlasnik mora opasnog psa držati u prostoru (zatvoreni kavez) ili objektu primjerene veličine, iz kojeg ne može pobjeći, a ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«. Za držanje opasnog psa vlasnik mora ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom.

Nadležni veterinarski inspektor ovlašten je među ostalim, posjedniku privremeno oduzeti životinju koju posjednik drži u neprimjerenim uvjetima ili koja je opasna za okolinu.

Za pse koji su napali ljude ili druge pse, veterinarski inspektor naložit će provjeru socijalizacije. Ukoliko se procijeni da isti nije za daljnje držanje jer je opasan za ljude i druge životinje, ili u slučaju da je došlo do ponovljenog napada, veterinarski inspektor može naložiti sukladno Zakonu o zaštiti životinja, postupak usmrćivanja psa. Takav postupak provodi se u svrhu zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te zaštite imovine i tragičan je ishod za psa zbog neodgovornosti vlasnika koji su propustili pravilno odgojiti ili držati psa.

Svi građani koji primijete psa:

  • koji se drži u nehumanim uvjetima
  • koji je zlostavljan
  • ili da se slobodno kreće javnim površinama i time ugrožava građane i druge životinje

mogu kontaktirati komunalnog redara na broj 048/857-250 ili Centar 112, koji će izvijestiti veterinarsku službu, odnosno policiju.

Policija o svim postupanjima u kojima su sudjelovali psi izvještava komunalnog redara ili veterinarskog inspektora kako bi mogli postupiti temeljen svojih ovlasti prema neodgovornim vlasnicima.

Pozivaju se svi vlasnici da odgovorno postupaju prema svojim kućnim ljubimcima te da radi izbjegavanja visokih novčanih kazni, odvedu psa na cijepljenje i mikročipiranje.

Molimo mještane da se pridržavate uputa. Provjerite uvjete u kojima držite psa i budite  odgovorni!

KOMUNALNO REDARSTVO OPĆINE KALNIK

Skip to content