Logotip web stranice kalnik.hr

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak OSPUO za IV. ID PPU Općine Kalnik

Na temelju članka 46. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 4/18) i prethodnog Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 351-03/19-01/49, URBROJ: 2137/1-05/03-19-2 od 5. srpnja 2019.) da Izmjene i dopune Plana nemaju vjerojatno značajan utjecaj na ekološku mrežu i okoliš te da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene za ekološku mrežu kao niti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, niti ocjenu o potrebi strateške procjene za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalnik, općinski načelnik dana 9. srpnja 2019. donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalnik.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak OSPUO za IV. ID PPU Općine Kalnik
Prethodno mišljenje nadležnog županijskog odjela za prostorno uređenje

 

Skip to content