Logotip web stranice kalnik.hr
Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik

 

 

Na temelju članka 17. stavka 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.), članka 7. stavka 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 65/16.), Smjernica za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Koprivničko-križevačke županije donesenih od Župana Koprivničko-križevačke županije po dobivenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje dana 9. veljače 2017. godine ( KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 213701/11-01/01-17-1) i članka 46. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 5/13. i 4/18.), općinski načelnik Općine Kalnik dana 25. srpnja 2018. donosi

Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik

Skip to content