Logotip web stranice kalnik.hr

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Na temelju članka 46. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13.) i članka 21. stavka 2. točke 2. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Kalnik, KLASA: 406-01/17-01/01, URBROJ: 2137/23-17-2 od 24. lipnja 2017. godine, općinski načelnik Općine Kalnik donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za Opskrbni cjevovod naselja Kamešnica (Hrlci), evidencijski broj nabave: 4/17. NMV, objavljen 1. kolovoza 2017. na službenoj web stranici Općine Kalnik www.kalnik.hr, jer nakon isključenja ponuda nije ostala nijedna valjana ponuda.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Opskrbni cjevovod Kamešnica – Hrlci

Skip to content