Logotip web stranice kalnik.hr

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Na temelju članka 46. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13) i članka 21. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Kalnik, KLASA: 406-01/17-01/01, URBROJ: 2137/23-17-2 od 24. lipnja 2017. godine, općinski načelnik Općine Kalnik donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za Opskrbni cjevovod naselja Kamešnica (Hrlci), evidencijski broj nabave: 4/17. NMV, objavljen 14. srpnja 2017. na službenoj web stranici Općine Kalnik www.kalnik.hr, jer u roku za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Skip to content