Logotip web stranice kalnik.hr

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13. i 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) i članka 46. Statuta Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 5/13), Općinski načelnik Općine Kalnik, dana 7. listopada 2015. godine donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalnik. 

Odluku u cijelosti možete pročitati OVDJE.

Skip to content