Logotip web stranice kalnik.hr
Odobren projekt ”Pruži ruku potrebitima”

Odobren projekt ”Pruži ruku potrebitima”

Gradskom društvu Crvenog križa Križevci iz Europskog socijalnog fonda, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. , Poziv: „Zaželi- program zapošljavanja žena“ odobren je projekt pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ u visini 5.899.890,60 kn bespovratnih sredstava.

Obuhvaćeno je područje grada Križevaca i okolnih naselja te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno s ciljem uključivanja žena u nepovoljnijem položaju na tržište rada.

Aktivnosti ovog projekta su:

  • zapošljavanje žena iz ciljnih skupina na 24 mjeseca u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici,
  • obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima,
  • osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala te ostale potrebne opreme).

Projekt “Pruži ruku potrebitima” direktna je nadogradnja na projekt “Pomoć u kući starijim osobama” koji se provodi na području općina u Koprivničko-križevačkoj županiji od 2006. godine.

U sklopu projekta zaposlit će se i educirati 33 žene koje će brinuti o najmanje 132 korisnika. Na ovaj način doprinijet će se konkurentnosti žena na tržište rada i omogućiti im da postanu produktivni član zajednicu te poboljšaju egzistencijalne uvjete za sebe i svoju obitelj, a pridonijet će se i kvaliteti života krajnjih korisnika.

Nakon završene edukacije, ciljna skupina će posjedovati uvjerenje o osposobljenosti za poslove skrbi o starijim i nemoćnim osobama odnosno ovisnim članovima. Time će nezaposlene žene kao dio ciljne skupine imati dodatne kompetencije i prednosti na tržištu rada čime se direktno doprinosi unapređenju njihovih mogućnosti za zapošljavanje.

Osim 33 žene, na projektu su odobrena i osigurana sredstva za zapošljavanje još tri novozaposlene osobe (projektni asistent, koordinator rada na terenu i računovodstveni referent), koje će brinuti o uspješnom provođenju svih projektnih aktivnosti.

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci, Đurđica Trbus, Ugovor za projekt „Pruži ruku potrebitima“ potpisala je 15. lipnja 2018. u Tvrđavi Nehaj u Senju. Potpisivanju Ugovora prisustvovali su ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić, a uz njega na dodjeli su sudjelovali državna tajnica Katarina Ivanković Knežević, državni tajnici Dario Nekić i Bernard Gršić, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Marina Nekić, zamjenik ličko-senjskog župana Vice Nekić te gradonačelnik Senja Sanjin Rukavina.

Skip to content