Logotip web stranice kalnik.hr

Odobrena financijska sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Dana 26. svibnja 2014.godine Općina Kalnik zaprimila je Odluku od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: Fond) o odobrenim financijskim sredstvima za neposredno sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Kalnik“ koji se odnosi na ugradnju/zamjenu vanjske stolarije, uređenja fasada i uređenja krovišta.

Za spomenuti Program odobrena su sredstva pomoći u visini od 60% opravdanih troškova investicije, a najviše u iznosu do 999.600,00 kuna, čija procijenjena i Fondu opravdana vrijednost investicije iznosi 1.666.000,00 kuna.

Temeljem ove Odluke, a po dostavi sve potrebne dokumentacije tražene od strane Fonda, sklopit će se ugovor s Općinom Kalnik kojim će se urediti iznos, uvjeti i način isplate odobrenih sredstava Fonda, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, vremenski rok za provođenje Programa, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja isplaćenih sredstava Fonda, te ostala prava i obveze korisnika sredstava i Fonda.

Općina Kalnik raspisat će Natječaj najkasnije do kraja lipnja koji će biti objavljen na Internet stranici Općine Kalnik i u radijskom programu Radija Križevci.

Svi kandidati koji su se javili na Javni poziv za iskaz interesa koji se provodio početkom siječnja 2014.godine, biti će telefonski kontaktirani o danu raspisivanja Natječaja.

Skip to content