Logotip web stranice kalnik.hr
Odobrena sredstva za nastavak izgradnje Doma za stare i nemoćne osobe Gornje Borje

Odobrena sredstva za nastavak izgradnje Doma za stare i nemoćne osobe Gornje Borje

 

 

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije svečano je uručilo 370 novopotpisanih ugovora za sufinanciranje projekata namijenjenih podizanju standarda komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima.

Na objavljene pozive za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje u veljači i ožujku pristiglo je 458 zahtjeva za Program održivog razvoja te 84 zahtjeva za Program podrške brdsko-planinskim područjima. Za Program održivog razvoja lokalne zajednice odabrano je ukupno 300 projekata, dok je za Program podrške brdsko-planinskim područjima odabrano 70 projekata.

Ukupna sredstva planirana za ova dva programa u ovoj godini iznose 101 milijun kuna (76 milijuna kuna za potpomognuta i 25 milijuna kuna za brdsko planinska područja).

U pripremi i provedbi mjera, programa i projekata za razvoj ovih područja nužna je suradnja svih javnopravnih tijela koja svojim djelovanjem mogu znatnije pridonijeti razvoju ovih područja koja čine 304 jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja i 85 jedinica lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja na kojima živi gotovo trećina stanovništva Republike Hrvatske.

Ministarstvo je Općini Kalnik odobrilo sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna za nastavak radova izgradnje i nadogradnje Doma za stare i nemoćne te djecu s posebnim potrebama u Gornjem Borju, a ugovor o sufinanciranju s ministricom regionalnog razvoja potpisao je zamjenik općinskog načelnika Mario Filipašić.

 

Skip to content