Logotip web stranice kalnik.hr

Održan tečaj “Sigurnost pri šumskom radu”

Jučer je u organizaciji Šumarske savjetodavne službe,  Podružnice Gornja Podravina-Bilogora, zajedno sa Udrugom privatnih šumovlasnika “Prigorske šume” Križevci održan tačaj “Sigurnost pri šumskom radu”. Profesor sa šumarkog fakulteta iz Zagreba Ivan Martinčić upoznavao je sudionike sa opasnostima te mjerama sigurnosti i predostrožnosti rada u šumi.

Skip to content