Logotip web stranice kalnik.hr
Održana 2. koordinacija investitora i izvođača radova na nerazvrstanoj cesti NC01

Održana 2. koordinacija investitora i izvođača radova na nerazvrstanoj cesti NC01

 

 

Danas su načelnik Mladen Kešer i zamjenik načelnika Mario Filipašić, obišli trasu ceste NC01, te u prisustvu nadzornog inženjera usuglasili sa predstavnicima izvođača kako će se izvoditi radovi na pojedinim dijelovima dionice.

Molimo sve stanovnike za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometovanju navedenom trasom ceste u vrijeme izvođenja radova.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 01

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio u sufinanciranju: 85% EU, 15% RH

                                        Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

OPIS PROJEKTA: 
Naziv projekta: „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N C 01
Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC01 na području Općine Kalnik, ukupne duljine 3.764,99 m, a koja obuhvaća isključivo prometnu površinu u sklopu predmetne nerazvrstane ceste NC01 s adekvatnim spojem na prometnu mrežu područja Općine Kalnik.
Obuhvat zahvata rekonstrukcije postojeće nerazvrstane ceste NC01 na području Općine Kalnik predviđena je na području više katastarskih općina i na više katastarskih čestica: k.č.br. 65/7, 1098/1 u k.o. Kamešnica, k.č.br. 3015, 3027/1, 3027/2, 3045 u k.o. Potok Kalnički, k.č.br. 2397/1, 2399 u k.o. Kalnik, odnosno dionica: Kamešnica, Hrlci – Štifani, Potok, spoj odvojaka Y, Potok, Potok – Prđuni, Potok, Potok – Banjgorica, Potok, Banjgorica – desni odvojak, Potok, Banjgorica – lijevi odvojak i Šopron, Šopron – Podvinje – Prđuni.

Sufinanciranje: Europska unija –85%, Republika Hrvatska – 15%

Mjera, podmjera, operacija: MJERA 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020; Podmjera 7.2. «Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« ; Operacija 7.2.2. «Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«

Mjesto provedbe: Koprivničko-križevačka županija; Općina Kalnik

Ciljevi projekta su:

Opći cilj projekta je povećanje prometne povezanosti i unapređenje kapaciteta prometne mreže na području Općine Kalnik kroz podizanje razine kvalitete cestovne mreže.

Specifični ciljevi:

  1. Povećanje kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti prometa na postojećoj makadamskoj nerazvrstanoj cesti NC 01.
  2. Unaprjeđenje prometne povezanosti perifernih dijelova Općine Kalnik s značajnijim prometnim pravcima a time i većim gospodarskim središtima.
  3. Smanjenje troškova upravljanja vozilom i vremena putovanja na nerazvrstanoj cesti NC 01.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Nerazvrstana cesta će se koristiti tijekom cijele godine i u svim vremenskim uvjetima uz povećanje kvalitete i sigurnosti putovanja (asfaltirani kolnički zastor u odnosu na makadam i postojeća oštećenja dijela kolnika, izvedene bankine i uređeni cestovni jarci)
  2. Nerazvrstana cesta će se koristiti svakodnevno u svrhu putovanja prema većim gospodarskim središtima i prometnim koridorima uz skraćenje vremena putovanja
  3. Unaprijedit će se protočnost NC 01 osiguravanjem konstantne brzine putovanja i smanjenjem vibracija na vozilo (asfaltirani kolnik)
  4. Ostvarit će se bolji uvjeti za razvoj gospodarstva i poljoprivrede (mogućnost prometa lakih teretnih vozila u donosu na postojeću nemogućnost).

 Proračun projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.725.773,98 kuna (sa uključenim PDV-om). Vrijednost projekta obuhvaća projektno-tehničku dokumentaciju za izvođenje radova i izvođenje radova.

Sukladno Odluci o dodjeli sredstava, Općini Kalnik je dodijeljena potpora u iznosu od 6.725.773,98 kuna.

Iznos potpore iz Proračuna EU (85%): 5.716.907,88 kn

Iznos potpore iz Proračuna Republike Hrvatske (15%): 1.008.866,10 kn

 

Skip to content