Logotip web stranice kalnik.hr

Održana 5. sjednica Općinskog vijeća

U petak 20. studenog 2009. održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik.

– na sjednici je donešena izmjena Odluke o priključku građevina na sustav javne vodoopskrbe kojom se cijena priključka za domaćinstva smanjuje sa dosadašnjih 4.900,00 kuna na 2.010,00 kuna. Cijena priključka kuća za odmor iznosi 3.000,00 kuna. Kao i dosad naknada za priključak može s platiti u 10 rata, međutim u tom slučaju cijna priključka skuplja je za 33 %.

– donesena je nova Odluka o dimnjačarskoj službi, kojom se zbog sigurnosti od požara uvodi obveza pregleda i čićenja dimnjaka svaka tri mjeseca tjekom sezone loženja. Za obavljanje poslova dimnjačarske službe  dodijeliti će se koncesija na temelju raspisanog javnog natječaja.

– na sjednici je raspravljano o prodaji zemljišta na lokaciji divljeg kopa Belke, za koju je interes pokazao poduzetnik Goran Delić, te je donešen Zaključak o prodaji zemljišta temeljem javnog natječaja.

– donešena je i Odluka o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Kalnik zbog novonastalih zahtjeva mještana i poduzetnika.

– usvojeno je Izvješeće Državne revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Kalnik za 2008.

– dana je suglasnost na prijenost prava vlasništva društvenog doma u Ljublju Kalničkom, koji je gruntovno upisan na Općinu Kalnik, a kojega su svojim sredstvima financirali i gradili mještani Ljublja kalničkog.

Skip to content