Logotip web stranice kalnik.hr

Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Općinsko vijeće Općine Kalnik održalo je 6. sjednicu 17. prosinca 2016. godine u prostorijama Općine Kalnik, s početkom u 18,00 sati.

Usvojeni/doneseni su sljedeći akti:

 • 1. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2017. godini;
 • 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2017. godini;
 • 3. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2017. godini;
 • 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2017. godini;
 • 5. Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2017. godini;
 • 6. Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2017. godini;
 • 7. Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2017. godini;
 • 8. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2017. godini;
 • 9. Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2017. godini;
 • 10. Proračun Općine Kalnik za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu;
 • 11. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu;
 • 12. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik;
 • 13. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu;
 • 14. Odluka o stavljanju izvan snage Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik;
 • 15. Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kalnik.

Zapisnik
Fonetski snimak

Skip to content