Logotip web stranice kalnik.hr
Održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

U srijedu 24. kolovoza 2022. godine održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik kojoj je prisustvovalo 7 od 9 članova.

Dnevni red usvojen je sa 4 ZA i 3 PROTIV glasova, sa sljedećim točkama:

  1. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik
  2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2021. godinu
  3. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Kalnik
  4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sudjelovanje u projektu „GeenEu – Green transition against COVID19 and climate crisis“
  5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sudjelovanje u projektu „European Human Rights Network of Towns-EUHRENET“
  6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sudjelovanje u projektu „Forwarding Democratic EU Participation-FORCEP“
  7. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za sudjelovanje u projektu „Friendship to future“
  8. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora
  9. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Vijeća časti
  10. Aktualna pitanja i prijedlozi.

Prve tri točke Dnevnog reda: Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik, Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2021. godinu i  Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Kalnik usvojene su sa 7 glasova ZA (jednoglasno).

Točke Dnevnog reda od 4. do 9. nisu odrađene zbog nedostatka kvoruma nakon napuštanja sjednice članova Kluba SDP-a Općinskog vijeća Općine Kalnik.

 

Skip to content