Logotip web stranice kalnik.hr
Odvoz glomaznog otpada

Odvoz glomaznog otpada

 

 

 

Obavještavaju se stanovnici Općine Kalnik da će Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci vršiti odvoz glomaznog otpada
u srijedu, 16. svibnja 2018. godine.

Mole se sva kućanstva da glomazni otpad odlože ispred svojih dvorišta do 7,00 sati ujutro na dan odvoza glomaznog otpada.

U sklopu glomaznog otpada odlaže se kućanski namještaj, stolice, plinski kućanski aparati, madraci i ostali glomazni predmeti. Ne odlagati biootpad.

U sklopu akcije neće se odvoziti:
• automobilske gume i gume ostalih vrsta vozila – predati ih možete u tvrtku Robni centar d.o.o. u ulici Nikole Tesle 49, Križevci ili na reciklažno dvorište u Cubincu,
• opasni otpad (posude od boja, lakova, otrova i sl.) – predati ih možete u reciklažno dvorište u Cubincu.

Popis predmeta i stvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom uređen je naputkom o glomaznom otpadu te se može pogledati ovdje:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_79_1534.html

Skip to content