Logotip web stranice kalnik.hr
Okrugli stol 2 „Unemployed Active Citizenship: Benefits & Ways of Activation“ u Italiji

Okrugli stol 2 „Unemployed Active Citizenship: Benefits & Ways of Activation“ u Italiji

Događaj Okrugli stol 2 pod nazivom „Unemployed Active Citizenship: Benefits & Ways of Activation“ održao se u Penneu u Italiji od 3. do 5. travnja 2024. u sklopu projekta FORCEP u sklopu europskog programa CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT.

Okrugli stol 2 integrirao je mješavinu strukturiranih prezentacija, dijaloga i kulturnih angažmana usmjerenih na rješavanje problema nezaposlenosti i zagovaranje aktivnog građanstva.
Prvi dan započeo je dolaskom sudionika između 10:00 i 15:00 sati, nakon čega je uslijedio obilazak grada od 15:30 do 17:00 sati. Ova početna aktivnost poslužila je i kao orijentacija i kao prilika za sudionike da se upoznaju s kulturnim i povijesnim kontekstom Pennea. Dan je zaključen interkulturalnom večerom od 18:00 do 19:00, koja je potaknula atmosferu druženja i umrežavanja među sudionicima.
Drugi dan je započeo prijavama od 10:00 do 10:30. Službene pozdrave uputili su gradonačelnik Pennea i voditelji projekta od 10:30 do 11:00, pripremajući pozornicu za dnevne sjednice. Prva formalna sesija od 11:00 do 11:30 uključivala je prezentaciju o izazovima tržišta rada s kojima se suočavaju poduzeća i radnici, sadržavajući studije slučaja iz tekstilnog sektora i sektora internacionalizacije. Nakon toga uslijedila je rasprava od 11:30 do 12:00 o rastućim ulogama centara za zapošljavanje i mreže EURES.
Stanka za kavu od 12:00 do 12:30 omogućila je sudionicima da se uključe u neformalne rasprave. Od 12:30 do 13:30, fokusirana rasprava bavila se pitanjima zaposlenja, pružajući platformu za zainteresirane strane da izraze zabrinutost i predlože rješenja. Pauza za ručak od 13:30 do 14:30 pružila je daljnje prilike za umrežavanje.
Poslijepodnevna sesija od 14:30 do 15:00 istraživala je ulogu sveučilišta u visokom obrazovanju i prijenosu tehnologije, s naglaskom na usklađivanje stjecanja specijalističkih vještina sa zapošljavanjem. Među istaknutim govornicima bili su profesori Pierluigi Sacco, Alessandro Crociata i Stefano Cianciotta sa Sveučilišta “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, koji su pružili uvid u kulturnu i biheviorističku ekonomiju i stratešku analizu.
Od 15:00 do 15:30 razgovaralo se o izazovima s kojima se suočavaju organizacije poslodavaca, uz doprinose dr. Luigija Di Giosaffattea, direktora CONFINDUSTRIA Abruzzo, i g. Riccarda Padovana, predsjednika CONFCOMMERCIO Abruzzo. Nakon toga uslijedila je sjednica od 15:30 do 16:00 o ulozi regije Abruzzo u promicanju zapošljivosti, na kojoj su sudjelovali regionalni vijećnici Lorenzo Sospiri i Leonardo D’Addazio.
Sljedeća sesija od 16:00 do 16:30 bila je usredotočena na izazove Europskog socijalnog fonda Plus u aktivnim politikama rada, uz uvide dr. Renate Durante, direktorice regije Abruzzo. Formalne dnevne aktivnosti kulminirale su okruglim stolom od 16:30 do 17:30, gdje su sudionici raspravljali o izazovima zapošljavanja i aktivnom uključivanju građana i dionika u oblikovanje budućih politika EU-a.
Obilazak grada od 17:30 do 19:00 omogućio je sudionicima da se opuste i dalje istražuju Penne. Dan je završio večerom u 19:30, pružajući dodatne prilike za umrežavanje i neformalne rasprave.
Posljednji dan započeo je posjetom rezervatu prirode Lago di Penne i gradskim muzejima od 10:00 do 12:30, ističući prirodnu i kulturnu baštinu regije. Nakon toga uslijedila je sesija za razmišljanje od 12:30 do 13:00, gdje su sudionici konsolidirali uvide i formulirali prijedloge za poboljšanje općinskih mreža. Sastanak je zaključen ručkom u 13:30, označavajući kraj produktivnog i pronicljivog druženja.
Okrugli stol u Penneu uspješno je omogućio sveobuhvatno istraživanje nezaposlenosti i aktivnog građanstva. Kroz kombinaciju stručnih prezentacija, zajedničkih rasprava i kulturnog druženja, sudionici su mogli razmijeniti znanja, identificirati najbolje prakse i razviti strategije za povećanje zaposlenja i građanskog angažmana diljem Europe. Događaj je naglasio važnost suradnje više dionika i ulogu lokalnih i regionalnih inicijativa u rješavanju složenih društveno-ekonomskih izazova.

EVENT DESCRIPTION SHEETS Italija FORCEP

Skip to content