Logotip web stranice kalnik.hr

Poziv na pisano testiranje

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem namještenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik, dana 14. veljače 2014. godine objavljuje

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju provjere znanja i sposobnosti može pristupiti kandidat, ujedno i jedini prijavljeni, koji ispunjava  sve formalne uvjete iz natječaja:

Željko Car iz Potoka Kalničkog, koji je predao prijavu 6. veljače 2014. godine.

II. Kandidat pozvan na pisano testiranje iz točke I., treba doći dana 20. veljače (četvrtak) 2014. godine u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik u  10:00 sati. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata  eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

III. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 10:00 sati, bez obzira na  razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu. Pisani test sastojat će se od 10 pitanja koja se odnose na pravne i druge izvore, svaki točan odgovor nosi 1 bod, a broj točnih odgovora će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10). Rješavanje testa traje najviše 60 minuta. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Kalnik (www.kalnik.hr).

IV. O rezultatima testiranja kandidat će biti obaviješten osobno, istog dana, u četvrtak 20. veljače 2014. godine, u 11:00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kalnik. Odmah nakon toga bit će obavljen i intervju s kandidatom, ukoliko na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova.

V. Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici i oglasnoj ploči Općine Kalnik.

Skip to content