Logotip web stranice kalnik.hr

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – viši referent

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik, na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice (bolovanje/rodiljni dopust), na radno mjesto viši referent – 1 izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Dana 24. lipnja 2020. godine (srijeda) obaviti će se pisano testiranje za prijem u službu na radno mjesto viši referent, u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, s početkom u 13,00 sati.

Pisanom testiranju mogu pristupiti samo kandidati za koje je Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdilo da ispunjavaju formalne uvjete.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni telefonskim putem te na e-mail adresu koju su naveli u dokumentaciji, a koju se predali uz prijavu na oglas, a kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će pisano obaviješteni na kućnu adresu.

Na testiranje je potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na oglas.

Pisano testiranje se sastoji od testa u šest dijela. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti je 40 bodova. Smatra se da su kandidati položili test ukoliko su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pojedinog dijela pismenog testa. Pisano testiranje traje 60 minuta.

PODRUČJE TESTIRANJA ODNOSNO PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10. i 05/14)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17. i 98/19)
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19)
  4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09),
  5. Statut Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13, 4/18. i 4/20),
  6. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13, 16/14. i 4/18).

Intervju će se provesti isti dan s početkom u 14,30 sati, samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pojedinog dijela pismenog testa. Kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad na navedenom radnom mjestu. Na intervjuu je moguće ostvariti 10 bodova.

Nakon izvršenog pisanog testiranja i razgovora – intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 50.

Rezultati testiranja objaviti će na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Kalnik.

O rezultatima oglasa, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj poziv objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Kalnik.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti – viši referent

Rezultati provjere znanja – viši referent

Rang lista kandidata – viši referent

Skip to content