Logotip web stranice kalnik.hr

Poziv za dostavu ponude – Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma Gornje Borje (roh bau)

Općina Kalnik objavljuje Poziv za dostavu ponude za radove na rekonstrukciji i dogradnji Društvenog doma Gornje Borje, roh bau izvedba gradnje, Ev.br. nabave 18/16. BN. Ponuda obavezno treba sadržavati: cjelovito popunjeni i ovjereni Ponudbeni list koji je ujedno i prva stranica ponude, ispunjeni i ovjereni Troškovnik i tražene dokaze sposobnosti. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa propisanim naznakama, na adresu Naručitelja osobno ili poštom preporučeno. Rok za podnošenje ponuda je 5. prosinac 2016. do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponude, koji ujedno sadrži prilog I – Ponudbeni list, možete preuzeti OVDJE.

Prilog II – Troškovnik radova možete preuzeti OVDJE.

Skip to content