Logotip web stranice kalnik.hr

Poziv za prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja deratizacije na području Općine Kalnik

Općina Kalnik objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti deratizacije na temelju pisanog ugovora na području Općine Kalnik.

Ponuda mora obavezno sadržavati ponudbeni list, dokaze sposobnosti iz točke 6. Poziva te troškovnik. Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom na ponudbenom listu, uvezana i potpisana. Ponude se dostavljaju osobno svaki radni dan od 9 do 17 sati ili preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici na adresu Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, uz propisanu naznaku na prednjoj strani omotnice: “Ponuda za natječaj”.

Rok za podnošenje prijava je 9. rujan 2016.

Tekst Poziva možete preuzeti OVDJE.

Skip to content