Logotip web stranice kalnik.hr
PREDLAGANJE KANDIDATURE ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KALNIK

PREDLAGANJE KANDIDATURE ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KALNIK

Obvezatne upute broj LN I
Obvezatne upute broj LN II

Priopćenje o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje i izdavanju potvrde općinskog suda odnosno stalne službe ili posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa i uprave u smislu članka 13. stavaka 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima

Broj potpisa potreban za predlaganje kandidature

Postupak kandidiranja na prijevremenim izborima za općinskog načelnika Općine Kalnik koji će se održati 26. ožujka 2023. obavljat će se isključivo na obrascima propisanim Obvezatnim uputama LN II kako slijedi:

  • OLN-1– Prijedlog kandidata za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika
  • OLN-2– Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
  • OLN-3– Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe za izbor izvršnog tijela općine/grada/županije/Grada Zagreba

Izborni sudionici prijevremenih izbora obrasce za postupak kandidiranja mogu, počevši od 24. veljače 2023. od kada počinju teći rokovi za predaju prijedloga kandidatura preuzeti s mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr. 

Rok za predaju kandidatura Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Kalnik počinje teći 24. veljače 2023. u 00:00 sati i traje do 9. ožujka 2023. do 24:00 sata.

Skip to content