Logotip web stranice kalnik.hr

Prijava šteta od elementarne nepogode potresa na području Općine Kalnik

Zbog potresa, elementarne nepogode koja je pogodila područje Općine Kalnik 12. veljače 2017. godine, nastale su štete na građevinskim objektima. Mole se pravne i fizičke osobe sa područja Općine Kalnik, da prijave štetu na svojim građevinama nastalu uslijed potresa Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Prijave šteta na građevinama zaprimaju se od ponedjeljka 20. veljače 2017. godine u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 17,00 sati. Rok za podnošenje prijave je zaključno sa ponedjeljkom 27. veljače 2017. godine.

Prijava se podnosi na obrascu EN-P koji se podiže u općini ili se može preuzeti na službenoj Internet stranici općine Kalnik.
Kod podnošenja prijave, Prijavitelj je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu i dostaviti: OIB, vlasnički list ili drugi važeći dokaz o vlasništvu građevine te broj žiro ili tekućeg računa.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik na broj telefona 048 / 857 – 250.

Obrazac EN-P

Skip to content