Logotip web stranice kalnik.hr

Prijava štete od elementarne nepogode suše

OBAVIJEST

o prijavama štete od elementarne nepogode suše

Obavještavaju se stanovnici Općine Kalnik koji imaju štete od suše na poljoprivrednim kulturama da sukladno Zaključku župana Koprivničko-križevačke županije od 17. kolovoza 2012. godine o proglašenju elementarne nepogode zbog šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama od suše, prijave štetu Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Prijave se zaprimaju u prostorijama Općine Kalnik radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati zaključno s 28. kolovoza 2012. godine.

Prijavitelj je dužan dostaviti:

 • popunjeni obrazac (podići u općini),
 • OIB,
 • presliku LISTA B Zahtjeva za poticaj (za komercijalna OPG koja su upisana u Upisnik),
 • presliku Zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (za korisnike dohodovne potpore),
 • presliku Posjedovnog lista (prijavitelji koji nisu upisani u Upisnik niti su korisnici dohodovne potpore),
 • broj žiro ili tekućeg računa.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na broj te. 048/857-250.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

VAŽNO- KONTROLA PRIJAVLJENE ŠTETE

od elementarne nepogode suše

Obavještavaju se prijavitelji štete od elementarnih nepogoda da je od 2011. godine uveden način kontrole prijavljenih šteta pojedinog prijavitelja.

Kontrolu će metodom slučajnog odabira prijavitelja štete provesti najprije Općinsko povjerenstvo, a zatim i Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Izvještaj o kontroli sadržavat će:

 • ime i prezime prijavitelja štete
 • broj katastarske čestice na kojoj je prijavljena šteta
 • podatke o prinosu stradalih poljoprivrednih kultura
 • visinu štete
 • foto dokumentaciju

Umoljavaju se svi prijavitelji štete da prijave stvarno nastalu štetu i samo na onim katastarskim česticama na kojima je ona stvarno nastala.

Općinsko povjerenstvo

Skip to content