Logotip web stranice kalnik.hr

Projekt EnU 2014 – Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja

Na temelju članka 46. Statuta Općine Kalnik (“Služľbeni glasnik Koprivničko-križľevačke žľupanije” broj 5/13) i članka 12. Pravilnika za provedbu Programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća” (Klasa:310-34/14-01/03, Urbroj:2137/23-14-4, od 3. lipnja 2014.), općinski načelnik Općine Kalnik donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja, temeljem Natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Kalnik u sufinanciranju Programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća”.

Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja možľete vidjeti  OVDJE

Skip to content