Logotip web stranice kalnik.hr
PROJEKT – FIT TRAIL KALNIK

PROJEKT – FIT TRAIL KALNIK

Na temelju Natječaja za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini, Ministarstvo turizma i sporta, donijelo je odluku po kojoj je Općini Kalnik odobren projekt “Fit trail Kalnik”, za vanjsko otvoreno vježbalište u iznosu od 132.720 kuna.

https://mint.gov.hr/vijesti/

 

Projekt “FIT TRAIL KALNIK“  sufinanciran je od strane Ministarstva turizma i sporta sukladno Odluci o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini KLASA: 402-08/21-02/214, URBROJ: 378-22-14 od dana 3. lipnja 2022. godine.

OPIS PROJEKTA

Naziv projektne prijave: FIT TRAIL KALNIK
Adresa građevine: Kalnik, Ulica Valentina Denžića bb, k.č.br. 100/2 i 100/5, k.o. Kalnik

Skupina sportskih građevina: Posebna skupina (outdorfitness/street workout)
Namjena: Slobodna gimnastika – rekreacija

Cilj projekta

Današnji ritam života ukazuje na sve veću potrebu boravka čovjeka u prirodi, te ruralna područja i područja okolice gradova postaju sve više zanimljivi kako lokalnom stanovništvu tako i posjetiteljima kao destinacija za sportske i adrenalinske aktivnosti.

Cilj ovoga programa je postavljanje Fit trail staze na popularnoj lokaciji za sve lokalne stanovnike, posjetitelje, rekreativce, sportaše čime će se ponuditi mogućnost više za druženje, sport, rekreaciju i odmor u prirodi na području Općine Kalnik.

Izgradnjom Fit trail staze krećemo u razvoj sportske infrastrukture i planiramo zadovoljavanje javnih potreba u sportu kao način promocije sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među stanovnicima i posjetiteljima Kalnika, uz doprinos povećanju kvalitete življenja stanovnika na području Općine Kalnik.

Svrha programa:

 • poticanje bavljenja sportom s ciljem približavanja sporta stanovnicima i posjetiteljima Kalnika, animiranja djece i mladih za bavljenje sportom, prevencije zdravlja;
 • stavljanje u funkciju Fit trail staze;
 • promocija aktivnog turizma na području destinacije;
 • obogaćivanja turističke ponude tijekom cijele godine;
 • tematiziranje ruta i puteva kao način promoviranja aktivnog odmora;
 • stvaranje optimalne mreže tematskih ruta i puteva koji povezuju atrakcije Kalnika i okolice s drugim kulturno-turističkim proizvodima.

Aktivnosti i radovi, površina zahvata

Projektom se planira uspostavljanje Fit trail staze, što se odnosi na pripremu zemljišta, nabavu i postavljanje opreme za vanjski fitnes, a na koncu i uređenje samog okoliša oko vježbališta.

Projektom je planirano postavljanje 12 pojedinačnih sprava za vježbanje koje će biti postavljene na anti stresnoj podlozi na površini od 100 kvadrata zemljišta.

S obzirom da predviđeno zemljište za realizaciju projekta svojim obimom daje mnogo više prostora osim onog potrebnog za postavu sprava za vanjsko vježbalište, sprave će se postavljati tako da budu maksimalno razmaknute jedna od druge i da ima dovoljno mjesta među opremom radi komotnosti budućih korisnika.

Vremenik trajanja / faze realizacije 

Projekt čini nekoliko faza realizacije:

 • priprema dokumentacije i prijava na natječaj za ostvarenje financijske potpore;
 • provedba javne nabave, ugovaranje sa odabranim izvoditeljem;
 • trasiranje, čišćenje i priprema terena radi postave anti stres podloge i sprava;
 • kupnja sprava, transport i montaža istih;
 • postavljanje opreme uz uređenje poda i okoliša oko sprava;
 • Izvještavanje,
 • otvorenje i promocija projekta.

Planirani krajnji rokovi realizacije projekta:

 • provedba javne nabave do 30. travnja 2022. godine;
 • izvršenje projekta te otvorenje vježbališta do 10. listopada 2022. godine;
 • gotovost projekta i završno izvještavanje do 1. ožujka 2023. godine.

Ciljana skupina i pokazatelji uspješnosti

Ciljanu skupina obuhvaćena ovim projektom su prvenstveno građani, djeca i mladi Općine Kalnik.

Procjenjuje se da će 80% stanovništva imati izravnu korist od projekta, kroz približavanje sporta stanovništvu, animiranjem djece i mladih za bavljenje sportom u korist prevencije zdravlja, kao jednog od načina popularizacije sporta i promidžbe sportskih vrijednosti među stanovništvom.

Planirani pokazatelji uspješnosti projekta:

 • poticanje bavljenja sportom s ciljem približavanja sporta stanovnicima i posjetiteljima;
 • unapređenje ponude sportskog i pustolovnog turizma destinacije;
 • obogaćivanje ili proširivanje ukupne ponude destinacije;
 • razvoj posebnih oblika turizma u destinaciji;
 • podizanje razine prezentacije turističkih resursa destinacije.

Financiranje programa

Za ostvarenje programa osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Kalnik uz plan ostvarenja prihoda od 80% neto iznosa projekta iz sredstava Ministarstva turizma i sporta.
Nije predviđeno sufinanciranje projekta iz drugih izvora.

Skip to content