Logotip web stranice kalnik.hr
Projekt Forcep na temu ”Aktivno građanstvo nezaposlenih” na Kalniku

Projekt Forcep na temu ”Aktivno građanstvo nezaposlenih” na Kalniku

Prva radionica (okrugli stol) pod nazivom „Aktivno građanstvo nezaposlenih: Učinci COVID-19, promjene na tržištu rada i mogućnosti“, organizirana u okviru projekta FORCEP broj: 101054252 i dio poziva CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT, održana je od 23. do 25. ožujka 2024. u Kalniku, Hrvatska.

Događaj je započeo dolascima sudionika, postavljajući pozornicu za fokusirano istraživanje izazova nezaposlenosti usred COVID-19 i mogućnosti za aktivno građanstvo diljem Hrvatske, Slovenije i Grčke. Pozdravni pozdravi i prezentacije o lokalnoj nezaposlenosti i stanju aktivnog građanstva u Hrvatskoj dali su kontekst i pokrenuli rasprave o regionalnoj dinamici.

Drugi dan započeo je formalnim registracijama i pozdravnim govorima načelnika Općine Kalnik i voditelja projekta, ističući zajedničke napore u rješavanju problema nezaposlenosti. Uslijedila su izlaganja u kojima su istaknuti specifični izazovi i studije slučaja iz Hrvatske, Slovenije i Grčke, što je poslužilo za obogaćivanje razumijevanja i poticanje komparativne analize.

Predavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na temu „Problemi zapošljavanja i rada“ produbilo je uvid u nacionalne strategije i odgovore. Naknadne rasprave okupile su sudionike iz svih zemalja kako bi razmotrili zajedničke izazove i predložili inovativna rješenja, promičući prekogranično učenje i suradnju.

Poslijepodnevna sesija uključila je govor lokalnog predstavnika na temu “Prilagodbe politike lokalnih i regionalnih vlasti zbog bolesti COVID-19”, naglašavajući prilagodljive strategije upravljanja usred gospodarskih promjena izazvanih pandemijom. Nakon toga uslijedio je okrugli stol i sjednice koje su se fokusirale na utjecaj pandemije na gospodarstvo EU-a, sektorske razlike i uspješne prakse u odgovoru.

Radionica na temu “Mjere za zadovoljavanje potreba građana EU-a: zajednice i demokratske vrijednosti” istaknula je inicijative koje promiču angažman građana, ilustrirajući najbolju praksu iz Rumunjske. Te su sesije potaknule snažan dijalog i razmjenu znanja, s ciljem jačanja otpornosti i demokratskog sudjelovanja u naporima za oporavak nakon pandemije.

Treći dan uključivao je obilazak grada i posvećeno vrijeme za razmišljanje, što je sudionicima omogućilo da konsolidiraju stečene uvide i formuliraju djelotvorne rezultate. Tijekom radionice, zakazane stanke i prilike za umrežavanje omogućile su značajne interakcije, potičući atmosferu suradnje koja je pogodovala učinkovitoj razmjeni znanja i izgradnji partnerstva.

Radionica je bila primjer akademskog pristupa rješavanju složenih društveno-ekonomskih izazova, naglašavajući međunacionalnu suradnju, inovaciju politike i otpornost zajednice u suočavanju s transformativnim globalnim događajima poput COVID-19. Koristeći različite perspektive i razmjenjujući najbolje prakse, FORCEP nastavlja unapređivati ​​svoju misiju promicanja demokratskog sudjelovanja u EU i poticanja uključivog rasta među državama članicama.

EVENT DESCRIPTION SHEETS Kalnik FORCEP

Skip to content