Logotip web stranice kalnik.hr

Proračun Općine Kalnik za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Objavljeno u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije broj 42/22 a, https://kckzz.hr/hr/sluzbeni-glasnik

Proračun Općine Kalnik za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Kalnik za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Vodič za građane

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2023. godinu godinu

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2023. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program javnih potreba za obavljanje Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica za 2023. godinu

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednim zemljištem na području Općine Kalnik u 2023. godini

 

Skip to content