Logotip web stranice kalnik.hr
Provedbeni program Općine Kalnik za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Provedbeni program Općine Kalnik za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), objavljuje se javnosti Provedbeni program Općine Kalnik za razdoblje od 2021. do 2025. godine, KLASA: 302-02/21-01/04, URBROJ: 2137/23-21-5, kojeg je općinski načelnik Općine Kalnik donio 22. prosinca 2021. godine.

Provedbeni program Općine Kalnik za razdoblje 2021-2025
Prilog 1. Predložak za provedbeni program JLS – Kalnik

Skip to content