Logotip web stranice kalnik.hr
Radni sastanak o gradnji sportske dvorane

Radni sastanak o gradnji sportske dvorane

Općinski načelnik Općine Kalnik Božidar Kovačić sa zamjenicom i članovima Općinskog vijeća Općine Kalnik u utorak 14. veljače održali su sastanak u Županiji sa zamjenikom župana Ivanom Palom i pročelnikom Mladenom Antolićem u vezi projekta školsko sportske dvorane Osnovne škole Kalnik.

Sredstva za nastavak izrade projektne dokumentacije za dvoranu planirana su u proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu. Zemljište za izgradnju i izradu idejnog projekta dvorane u cijelosti je financirala Općina Kalnik. Za navedeni objekt izdana je i lokacijska dozvola. Ukupna bruto površina dvorane iznosit će 1.023 m2 (neto 852,5 m2). Izgradnjom školske sportske dvorane Osnovne škole Kalnik osigurat će se adekvatni uvjeti za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, a u poslijepodnevnim i večernjim satima koristila bi ju sportska društva, kulturno-umjetnička društva te ostali građani u svrhu sporta i rekreacije.

Nakon radnog sastanka obišla se sportska dvorana u Koprivničkim Bregima, koja je slična onoj kakva se planira graditi na Kalniku. Isto tako se posjetila i dvorana u Goli, koja je nešto veća, kako bi se mogla napraviti realna usporedba dva objekta.

Skip to content