Logotip web stranice kalnik.hr
Radovi na kapeli sv. Andrije u Kamešnici

Radovi na kapeli sv. Andrije u Kamešnici

Započeli su radovi na uređenju kapele sv. Andrije u Kamešnici. Ove godine Ministarstvo kulture osiguralo je financijska serdstva u iznosu 100.000,00 kuna za građevinsku sanaciju i restauratorske radove na kapeli. Radovi obuhvačaju restauratorsko konzervatorske radove – kameni elementi na dva gotička okna s mrežištem i dijelu zidnih freski svetišta kapele i radove na ostakljenju prozora, te učvršćivanju oltara.

Skip to content