Logotip web stranice kalnik.hr
Radovi na modernizaciji ceste Borje-Hruškovec

Radovi na modernizaciji ceste Borje-Hruškovec

Temeljem pisanog Sporazuma Općine Kalnik i Županijske uprave za ceste Križevci, o suradnji na održavanju dijela prometnice LC 25150 Borje-Hruškovec, koja prolazi kalničkom šumom i povezuje Koprivničko-križevačku i Varaždinsku županiju, a lokalni stanovnici svakodnevno je koriste, u utorak 28. rujna 2021. asfaltiran je dio trase. Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o. izvršilo je radove obostrane izgradnje cestovnih rubnjaka i ostalih elemenata prihvata i odvođenja oborinskih voda, a radove izgradnje asfaltnog kolničkog zastora PZC Varaždin d.d.

Skip to content