Logotip web stranice kalnik.hr
Raspored odvoza glomaznog otpada

Raspored odvoza glomaznog otpada

 

 

 

Obavještavaju se stanovnici Općine Kalnik da će Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci vršiti odvoz glomaznog otpada
u srijedu, 29. svibnja 2019.

U knjižici “Upute za odlaganje otpada i kalendar otpada za 2019.” koja Vam je dostavljena uz kantu sa narančastim poklopcem, na stranici 10 nalazi se KUPON kojim najavljujete i naručujete odvoz glomaznog otpada i na taj način ostvarujete jedan besplatni odvoz. Ispunjeni kupon mora se predati na blagajni Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci u Ulici Drage Grdenića 7 ili putem e-maila: [email protected] ili [email protected], najkasnije 2 dana prije termina odvoza glomaznog otpada. Odvoz možete naručiti i na broj telefona 048/720-915, također najkasnije 2 dana prije termina odvoza glomaznog otpada.

Ukoliko ne naručite odvoz glomaznog otpada na gore navedeni način, otpad iz Vašeg kućanstva neće se preuzimati!

Na dan odvoza dužni ste do 7 sati ujutro odložiti sav svoj glomazni otpad u svojem dvorištu uz ogradu. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom strogo je zabranjeno odlaganje glomaznog otpada na javnu površinu.

U sklopu glomaznog otpada odlaže se kućanski namještaj, stolice, plinski kućanski aparati, madraci i ostali glomazni predmeti. Ne odlagati biootpad.

U sklopu akcije neće se odvoziti:
– automobilske gume i gume ostalih vrsta vozila – predati ih možete u tvrtku Robni centar d.o.o. u ulici Nikole Tesle 49, Križevci ili na reciklažno dvorište u Cubincu;
– opasni otpad (posude od boja, lakova, otrova i sl.) – predati ih možete u reciklažno dvorište u Cubincu.

Popis predmeta i stvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom uređen je Naputkom o glomaznom otpadu.  

U vezi nejasnoća vezanih za odvoz glomaznog otpada, možete kontaktirati Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci na info telefon 048/720-915 ili 048/720-918.

Skip to content