Logotip web stranice kalnik.hr
Rekategorizacija objekta za uzgoj svinja – rok za podnošenje zahtjeva 1. studeni

Rekategorizacija objekta za uzgoj svinja – rok za podnošenje zahtjeva 1. studeni

Svi objekti u kojima se drže svinje moraju biti kategorizirani. Kategorizaciju objekata u kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost provodi nadležna ovlaštena veterinarska organizacija.

Subjekti odgovorni za objekte kategorije 1 i 2 dužni su unaprijediti mjere biosigurnosti ocjenjene nezadovoljavajućim u rokovima određenim NAREDBOM (NN 77/23) te se obratiti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u svrhu podnošenja pisanog zahtjeva radi ponovne kategorizacije za svrstavanje u kategoriju 3 ili 4.

Uvjeti potrebni za kategoriju 3

  1. Registar svinja i prijava premještanja svinja – uredno ispunjeni
  2. Ograđeno dvorište, komarnici na prozorima
  3. Dezinfekcijska barijera na ulazu u dvorište i na ulazu u svinjac sa potrebnim dezinfekcijskim sredstvom
  4. Deratizacija i potvrda o izvršenoj DDD
  5. Ograđeno gnojište
  6. Osigurana zaštitna odjeća i obuća
  7. Potrebno je označiti svinje – barem krmače i nazimice
  8. Dozvoljena kupovina svinja samo iz registriranih objekata za držanje svinja sa popratnom dokumentacijom

Ukoliko objekt u kojem se drže svinje nije kategoriziran, potrebno je bez odlaganja kontaktirati nadležnog ovlaštenog veterinara koji će utvrditi kategoriju objekta.

Veterinarska stanica (nadležni ovlašteni veterinar) za područje Općine Kalnik je:

  • Ambulanta za velike životinje (područna veterinarska ambulanta) Sveti Petar Orehovec, tel: 048/856-263
  • Veterinarska stanica Križevci d.o.o., tel : 048/718-692, e-mail: [email protected]

Nakon što se utvrdi trenutna kategorizacija objekta, te po unapređenju mjera biosigurnosti ocjenjenih nezadovoljavajućima, subjekti su u obvezi podnijeti ZAHTJEV za rekategorizaciju.

Rok za podnošenje zahtjeva nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji je 01.11.2023. 

Obrazac zahtjeva za rekategorizaciju

Skip to content