Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvala je 10. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 29. studenoga 2022. godine s početkom u 18:00 sati sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
 3. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini
 4. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini
 5. Donošenje Programa o izmjenama Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2022. godini
 6. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2022. godini
 7. Donošenje Programa o izmjeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2022. godini
 8. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2022. godini
 9. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik
 11. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
 12. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik
 13. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Kalnik i Plana zaštite od požara Općine Kalnik
 14. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kalnik, u naselju Kalnik „Adaptacija kuhinje u građevini  Dom hrvatskih branitelja Kalnik“
 16. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora
 17. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Vijeća časti
 18. Aktualna pitanja i prijedlozi.

 

Skip to content