Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će održati u utorak, 27. studenoga 2018. godine u 19,00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

 1. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2019. godini;
 2. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2019. godini;
 3. Donošenje Programa uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2019. godini;
 4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2019. godini;
 5. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2019. godini;
 6. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2019. godini;
 7. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2019. godini;
 8. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2019. godini;
 9. Donošenje Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2019. godini;
 10. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica za 2019. godinu;
 11. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2019. godini;
 12. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2019. godini;
 13. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik za 2019. godinu;
 14. Donošenje Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu;
 15. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu;
 16. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade;
 17. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kalnik;
 18. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redarstva;
 19. Donošenje Odluke o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja Općine Kalnik u dječjim vrtićima;
 20. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kalnik;
 21. Aktualna pitanja i prijedlozi.

Poziv 10 sjednica

Skip to content