Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvala je 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik, koja će se održati dana 28. prosinca 2022. godine (srijeda) u 18:00 sati u prostoru Doma hrvatskih branitelja na Kalniku, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu predložen je slijedeći D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 2. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 3. Donošenje Programa Prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 5. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 6. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 7. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 8. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 9. Donošenje Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 10. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica za 2023. godinu,
 11. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 12. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 13. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 14. Donošenje Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednim zemljištem na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 15. Donošenje Proračuna Općine Kalnik za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu,
 16. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2023. godinu,
 17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2023. godinu,
 18. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2022. godinu,
 19. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
 20. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2023. godinu
 21. Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2023. godinu
 22. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 23. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 24. Donošenje Programa o izmjenama Programa Prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 25. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 26. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 27. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 28. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 29. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu,
 30. Aktualna pitanja i prijedlozi.
Skip to content