Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će održati u četvrtak, 27. prosinca 2018. godine u 19,00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2018. godini;
 2. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2018. godini;
 3. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2018. godini;
 4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2018. godini;
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2018. godini;
 6. Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2018. godini;
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu;
 8. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti na dijelu nekretnine u k.o. Borje u vlasništvu Općine Kalnik;
 9. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Kalnik;
 10. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kalnik;
 11. Aktualna pitanja i prijedlozi.

Poziv 11. sjednica

Skip to content