Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvala je 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik, koja će se održati dana 28. travnja 2023. godine (petak) u 19:00 sati u prostoru Doma hrvatskih branitelja na Kalniku, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kalnik
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o.
 3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“
 4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kalnik u 2022. godini
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2024. godine za 2022. godinu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kalnik za 2022. godinu
 8. Razmatranje Izvješća u postupku primopredaje izvršnih ovlasti u Općini Kalnik
 9. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju, radu i imovini Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ sa stanjem na dan 31. ožujka 2023.
 10. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća Kalnik d.o.o..
 11. Aktualna pitanja i prijedlozi.
Skip to content