Logo

Sazvana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik za dan 10. veljače 2019. godine (nedjelja) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kalnik,
  2. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Kalnik,
  3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2019. godinu,,
  4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kalnik u naselju Kalnik „Izgradnja Gradske tržnice Kalnik“,
  5. Aktualna pitanja i prijedlozi.

Poziv 12 sjednica